Historie

Seniorenvereniging  "Kapel in 't Zand is opgericht op 9 maart 1963.

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van welzijn, alsmede de zelfwerkzaamheid en de zelfredzaamheid van senioren individu en als groep te bevorderen.

Tevens streeft de vereniging er naar de gelijkwaardigheid van de leden aan de overige leden van de samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor de senioren

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. Het organiseren van activiteiten voor leden;

b. Het uitgeven van geschriften, het geven van voorlichting en het organiseren van  educatieve activiteiten.

c. Alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering.