Bestuur

André Meijers voorzitter

pacmmeijers@gmail.com

Els Papen secretaris elspapen@gmail.com
Els Papen penningmeester elspapen@gmail.com
     
Harry Kuijltjes lid h.kuijltjes@ziggo.nl
Joke Boekhorst - de Jong lid jokeboekhorst@gmail.com
Niek de Boer lid niekpdeboer@gmail.com