Uitstel hervatting activiteiten

Gezien het feit dat het coronavirus nog steeds aanwezig is en weer opnieuw oplaait, durven wij als Bestuur van Seniorenvereniing Kapel in 't Zand het nog niet aan om de vrijdagse soosmiddagen weer te hervatten. De komende geplande activiteiten, zoals de jaarlijkse uitstap en de viering van "de Dag van de Ouderen" komen te vervallen.

We moeten afwachten hoe de situatie rond het virus zich in de komende weken gaat ontwikkelen en de berichtgeving van de overheid in de pers en op TV volgen.

We zouden niets liever willen dan weer op te starten en onze bridgers en kieners weer te verwelkomen op de vrijdagse soosmiddag. Helaas moeten we nog een poosje geduld hebben, ook al is dat moeilijk. Wij als Bestuur voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van onze leden.

Wij wensen allen een goede gezondheid toe en hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd de draad weer oppakken, in goede gezondheid.

 

Bestuur Seniorenvereniging Kapel in 't Zand.